Ваканционно селище "ИВА"
ПОЧИВКА НА ЯЗОВИР ДОСПАТ
Ваканционно селище "ИВА"
СЕМЕЙНА ПОЧИВКА СРЕД РОДОПИТЕ
Ваканционно селище "ИВА"
ВАКАНЦИЯ НА ПЛАНИНА И ЯЗОВИР
Previous slide
Next slide

Археологически находки

На терасата на Ваканционно селище „ИВА”, при разкопки, извършени от Археологическият институт при БАН, бе открита ранна християнска базилика, датираща от ІV – VІ век след Христа. Това е приблизително 4 века преди официалното приемане на Християнството в България. Базиликата е три корабна, с изразена полукръгла абсида. Намереното на мястото на разкопките голямо количество прозрачно стъкло с бледозелен цвят и многобройни мехурчета говори за остъкляване на храма – явление изключително рядко за онова време. До базиликата е разкрит и некропол. Проучени са 9 погребения, датиращи от ІV век след Христа. Част от тях са извършени според езически ритуали чрез трупоизгаряне. Други са по християнски обичаий – тялото се полага в посока изток – запад. В гробовете около източната част са намерени глинени съдове, предимно местно производство, изпълнени в традицията на античността. По време на разкопките бяха направени обхождания на района на гр. Сърница и бяха събрани данни за повече от 10 археологически обекта от желязната епоха, античността и средновековието. Сред тях е известната от по-рано крепост Манастира. Тя се намира на главното било на масива Дъбреш и е разположена на площ от 25 дка. Градена е от ломен камък, със стени високи до 4 м. На 200 м западно от нея, по билото на планината, има могилен некропол. Покрай крепостта се вижда трасето на добре запазен римски път в посока североизток. Ранната базилика, некропола, крепостта, римския път и други исторически забележителности ясно показват, че в района на сегашна Сърница е имало активен живот в древността.
Scroll to Top